Beheer van gebouwen

De syndicus stelt de wettelijke handelingen omschreven in art 577-8 § 4 van het Burgelijk Wetboek:

  • Het bijeenroepen van de algemene vergadering,
  • het opnemen van de beslissingen van de vergadering in een register,
  • het uitvoeren en laten uitvoeren van de beslissingen,
  • het stellen van alle daden van bewaring en voorlopig beheer,
  • het beheren van de middelen van van de vereniging der medeeigenaars,
  • het in rechte tertegenwoordigen van die vereniging,
  • en het voorleggen van een schulden staat in geval van verkoop.

Deze verrichtingen omvatten bovendien de aanwezigheid op de jaarlijkse algemene vergadering, het beheer van de rekeningen ( opmaken van de begroting, opvragen van de provisies, opstelling van de vermogenstaat en de verdeling van de kosten)

De opdracht van de syndicus omvat voorts het toezicht op en de regelmatige controle van de contracten en van de gemeenschappelijke delen, de bestellingen van alle voorzieneingen, het leiding geven aan de huisbewaarder, de toepassing van het reglement van inwendige orde en het beheer van de gemeenschappelijke schadegevallen.

Prijs op annvraag.