Schattingen van onroerende goederen

1 Waardebepaling

De opdracht bevat :

 • Een bezoek brengen aan het te schatten pand
 • Een mening geven over de algemene staat van het pand en over de nodige herstellingswerken.
 • Een overzicht geven over de bestaande marktpositie
 • De waarde schatten van het bezocht pand
 • Een schriftelijke bevestiging van dit alles zal volgen binnen de drie dagen na datum van het bezoek

Dit verslag wordt vaak gevraagd door eigenaars die een onafhankelijke mening wensen te kennen over de waarde van hun pand alvorens het te koop te stellen. Dit verslag wordt soms ook gevraagd door kandidaat kopers vooraleer een bod te doen op een te koop gesteld pand.

2- Deskundig schattingsverslag

De opdracht bevat :

 • Een bezoek brengen aan het te schatten pand
 • De opname van de algemene staat en kenmerken van het pand
 • Het opstellen van een omkleed verslag met in achtneming van de nodige vergelijkingspunten.
 • Het verslag wordt na een week volgend op het bezoek van het pand opgestuurd in 3 exemplaren aan de opdrachtgever.

3- Voorafgaande schatting

De opdracht bevat :

 • Na akkoord van onze aanstelling door de ontvanger van de registratie wordt een bezoek gepland van het pand waar de ontvanger aanwezig zal zijn samen met de erfgenamen of een geldige vertegenwoordiger ervan.
 • Het opstellen van een omkleed verslag met in achtneming van de nodige vergelijkingspunten.

Deze waarde is nodig om als basis te dienen bij de belastingsbepaling van dito erfenis en heeft geen uitstaande bij een latere verkoop.

Prijzen vanaf (€)

  H/T.V.A. T.V.A. A/T.V.A.
Waardebepaling 200.00 42.00 242.00
Deskundig schattingsverslag 250.00 52.00 302.00
Voorafgaande schatting 250.00 52.00 302.00

Deze prijzen gelden voor gewone goederen. In geval van speciale of meervoudige panden, gelieve contact met ons op te nemen.