Verdeling in meedeeigendom

De opdracht heeft als doel de verschillende privaitieve en gemeenschappelijke delen van een gebouw te kenmerken en de quotiteiten van elk privatief erf in de gemeenschappelijke delen te berekenen.

Dit werk is noodzakelijk vooralleer de basisakte door de notaris opgesteld wordt.

De opdracht bevat :

  • Een bezoek brengen aan het pand
  • Het opmeten van het gebouw en/of het nakijken van de afmetingen op de bestaande plannen.
  • Het opmaken van een dossier die de plannen en de beschrijving van elk lot zal omvatten en een samenvattend tabel die de berekening van de quotiteiten van elk privatief erf zal weergeven.

Prijs op aanvraag